Kwalent...

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Thuisbegeleiding Kwalent:

 

In geval van verhindering of ziekte zal hiervan uiterlijk 24 uur van tevoren kennis worden gegeven aan Kwalent anders wordt de gereserveerde begeleidingstijd in rekening gebracht.

Ontvangen afmeldingen worden via e-mail of telefoon (SMS/app) bevestigd. In geval van overmacht van één van de partijen wordt samen naar een inhaalmoment gezocht.

 

De facturen dienen binnen 7 dagen na ontvangst te worden voldaan.

Bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen kan Kwalent de begeleiding per direct beëindigen. Kwalent zal dit schriftelijk aankondigen.

Bij een tweede herinnering zullen er administratie-/herinneringskosten in rekening worden gebracht.

 

Kwalent heeft geheimhoudingsplicht betreffende de begeleiding van de cliënt. Kwalent werkt met een ondertekende toestemmingsverklaring om gegevens met derden uit te wisselen.

 

Met deze overeenkomst gaat Kwalent een inspanningsverplichting aan, geen resultaatverplichting, dat wil zeggen dat zij geen resultaat kan garanderen maar wel haar inspanning.

 

Voor gesprekken op school wordt ook 45 euro per 45 minuten gefactureerd.

De inhoudelijke begeleiding van Kwalent verloopt altijd aan de hand van de methode op school. Deze is leidend.

 

De diensten van Kwalent zijn vrij van BTW voor kinderen.

 

Kwalent RT

Remedial Teaching

Grubbenvorst,

 

1 september 2017

 

 

info@kwalentRT.nl

www.kwalentRT.nl

Kvk: 52622096   

Btw nr: NL160248747B0

Bankrekening: NL 95 RABO 0126129967

Op de begeleiding door Kwalent zijn de algemene voorwaarden van Kwalent van toepassing.